Menu

Snelle actie voor woningisolatie

Beste buurtgenoten,

Hebt u eerder al een adviesgesprek met de Isolatiespecialist gevoerd en een offerte ontvangen, maar is dit werk stil komen te liggen vanwege de ‘vleermuizenproblematiek’? Dan is er met een snelle actie kans dat uw woning toch nog voor de winter geïsoleerd kan worden.

U moet dan nog vóór donderdag 9 november contact opnemen met de Isolatiespecialist (d.w.z. vandaag of morgen).

Zoals u wellicht weet was het de afgelopen maanden onmogelijk om uw spouw te laten isoleren zonder een duur ecologisch onderzoek. Onlangs zijn deze voorschriften aangepast. Spouwmuurisolatie zonder ecologisch onderzoek is toegestaan op voorwaarde dat de isolatie natuurvriendelijk gebeurt. Natuurvriendelijk betekent o.a. dat er rekening gehouden moet worden met de natuurkalender. Gelukkig is de natuur dit jaar laat en zijn de vleermuizen nog niet aan het nestelen. Daardoor is er een korte periode waarin er alsnog geïsoleerd kan worden ontstaan.

Met vriendelijke groet,

De Werkgroep Energie Watergras

Presentaties bewonersavond 21 september 2023

De bewonersavond van de werkgroep energie werd gehouden in de Veste op 21 september 2023. De presentaties van de verschillende sprekers zijn omgezet naar PDF-formaat.
Hierbij de presentaties, zoals deze achtereenvolgens gehouden zijn:

Na de presentaties was er alle gelegenheid tot het stellen van vragen aan de sprekers en de aanwezige leden van de werkgroep energie.

Bewonersavond 21 september 2023

Lees het gehele bericht: Flyer Bewonersavond 21 sept 2023

Resultaten uit de eerste wijk-enquête van de werkgroep energie

Allereerst onze hartelijke dank voor uw reacties.

Uiteindelijk hebben 154 mensen de eerste enquête ingevuld. De resultaten gaan dus over bijna een kwart van de 618 huishoudens in de Water- en Grassenbuurt. Daarbij zijn alle typen huizen vertegenwoordigd (De huizen in de Trilgras en de huizen met de balken gebouwd door Bontebal verhoudingsgewijs net iets minder dan de overige typen).

In de huishoudens van de mensen die hebben meegedaan aan de enquête zijn alles bij elkaar al minstens 842 grotere en kleinere energiemaatregelen getroffen.
Zo hebben veel mensen hun vloer en/of bodem geïsoleerd (107), lampen vervangen (95), zonnepanelen geplaatst (80), of hun glas vervangen (76). Veel mensen zijn ook op een of andere manier met hun radiatoren bezig geweest (156 maatregelen) of op inductie gaan koken (63).

Uit de enquête bleek verder dat voor de wijkbewoners het gezamenlijk laten maken van warmtefoto’s de hoogste prioriteit had. Ook hoog op het prioriteitenlijstje van dingen die mensen graag samen zouden willen doen stond spouwmuurisolatie. Deze twee onderwerpen hebben we ondertussen aangepakt. Het resultaat kunt u lezen op Energie Watergrasgouda | De site van werkgroep Energie WaterGras.

Een andere prioriteit van veel mensen is om zonnepanelen te laten plaatsen, maar niet per se samen met de wijk. Wat mensen juist wél graag ook samen zouden willen uitzoeken zijn de mogelijkheden voor alternatieve energievoorzieningen. In de Water- en Grassenbuurt zijn volgens de enquête tot nu toe 7 zonneboilers, 6 hybride warmtepompen, en 1 warmtepomp geplaatst, maar meer mensen zijn zelf ook al met dit onderwerp bezig en zouden informatie willen delen. Als werkgroep zijn we aan het uitzoeken hoe we hier het beste bij kunnen assisteren.

Wilt u naar aanleiding van deze informatie meer ervaringen delen, dan stellen wij dat zeer op prijs. U kunt uw informatie achterlaten op: https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_884GdCGzphgr3XE

Update wijk-enquête, warmtefoto’s en vloer/bodem- en spouwmuurisolatie

Wijk-enquête 

Ruim 15% van de bewoners van onze wijk heeft deze eerste enquête al ingevuld. Met nog meer reacties krijgen we een nog beter beeld van wat jullie als bewoners gedaan hebben, willen en kunnen. Zodat we ons werk als werkgroep nog beter en doelgerichter kunnen doen.

De enquête sluit per 1 februari 2023. Doe je nog mee? Je kunt ‘m invullen via https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_aW5dQdp9mvuPbng

Warmtefoto’s

De inschrijving voor de warmtefoto’s is inmiddels gesloten. Ruim 40 bewoners laten buitenfoto’s maken en ruim 10 van de binnenzijde van hun woning. Laatstgenoemden worden nu gemaakt. Warmtefotograaf Baart-Doet begint volgende week met de foto’s van de buitenzijde. We horen heel positieve reacties van bewoners die binnenfoto’s hebben laten maken. Ze zijn onder de indruk van de goede apparatuur en de vakkennis van de aannemer.

Vloer/bodem- en spouwmuurisolatie

Laat je vloer/bodem en/of spouwmuur isoleren! Dit zijn onmisbare stappen op weg naar een energiezuinige (en uiteindelijk aardgasvrije) woning. En stappen met een hoog rendement: relatief goedkoop en met veel besparing in energieverbruik. Je kunt je hier nog steeds voor opgeven.

Naar aanleiding van de eerste offertes die Isolatiespecialist.nl aan bewoners heeft uitgebracht, hebben we een aantal punten ter verduidelijking.

Burenkorting. Die bedraagt €50 en geldt voor alle deelnemende bewoners als hun woningen binnen 40m. van elkaar liggen en met hetzelfde materiaal worden geïsoleerd.

Gebruik en kosten hoogwerker. Een hoogwerker kost €600 per dag. Dat is best veel vergeleken met de overige kosten van spouwmuurisolatie. Een hoogwerker is alleen nodig als er een muur geïsoleerd moet worden die niet met een ladder toegankelijk is. Met een ladder kan tot 8,5m. hoogte worden gewerkt. Dat wil zeggen dat de voor- en zijgevels van woningen in onze wijk tot aan de nok met een ladder kunnen worden bereikt. Voor muren boven een schuin dak is wel een hoogwerker nodig. Dat zijn vaak kleine oppervlaktes. Gezien de meerprijs van een hoogwerker kun je je afvragen of je zo’n stukje muur wilt laten doen.

Delen kosten hoogwerker. Als twee buren gebruik maken van een hoogwerker, delen die de kosten. ‘Buren’ betekent in dit verband dat je binnen ca. 200m. van elkaar woont. Als je een hoogwerker wilt laten gebruiken, informeer dan bij de Isolatiespecialist of iemand in je buurt dat ook doet, zodat je de kosten kunt delen.

Schade aan tuinen. Je hoeft je geen zorgen te maken over schade aan je tuin. Isolatiespecialist gebruikt flexibele slangen (vergelijkbaar met een tuinslang) van 70m lengte en kan daarmee kwetsbare plekken vermijden. Daarnaast is Isolatiespecialist verzekerd voor eventuele schade ontstaan tijdens de uitvoering van het isolatiewerk.

Ventilatieroosters. De voormalige huurwoningen hebben kruipruimte ventilatie via de spouw met een zwanenhalskanaal, dat opent met een roostertje in de buitenmuur. Zo’n ventilatiekanaal blijft intact bij uitvoering van het werk. Bestaande ventilatieroosters hoeven niet dichtgemaakt/-gemetseld te worden.

Bij de (van origine) koopwoningen ventileert de kruipruimte via de open spouw en moeten na uitvoering van het werk nieuwe ventilatiekanalen worden aangebracht. Dat doet de Isolatiespecialist. Als de spouw wordt nageïsoleerd met parels, moet je dergelijke ventilatieroosters (laten) dichtmaken/-metselen. Dit voert de Isolatiespecialist niet uit. Als dit bij meerdere woningen gedaan moet worden, bekijken we als werkgroep of we dat gezamenlijk kunnen regelen.

Als je ook bodemisolatie laat aanbrengen (of al hebt) is 1 ventilatierooster voldoende. Meerdere ventilatie openingen naar de  kruipruimte zou trek opleveren. Dat zou de isolerende werking van de bodemisolatie verminderen. Met 1 ventilatie opening krijg je geen trek maar hou je wel een ontluchtingspunt voor het geval er gas in de kruipruimte zou vrijkomen.

Subsidie. Vraag je isolatiesubsidie aan voor vloer/bodem en/of spouwmuur via het e-loket op www.rvo.nl. Hoe die aanvraag gaat vind je op ISDE: Stappenplan aanvragen woningeigenaren (rvo.nl). Voor meer informatie over de algemene voorwaarden en subsidiebedragen zie Vanaf 2023 wordt subsidie met de ISDE toegankelijker (rvo.nl). Voor nog veel meer informatie over subsidiemogelijkheden kun je ook kijken op: www.isde.nl.

Contact met de werkgroep

Heb je vragen of suggesties? Dan kun je contact met ons opnemen via energie@watergrasgouda.nl.

 

Woningisolatie, kennisdelen en warmtefoto’s

In de volle De Veste (120 belangstellenden) werden op donderdag 1 december vanuit de energiewerkgroep van de bewonersvereniging Watergras twee energieacties gepresenteerd: woningisolatie en warmtefoto’s van de woning. Daarnaast vroeg de werkgroep aandacht voor een enquête.

Powerpoint presentatie van de bewonersavond: Presentatie bewonersavond 1.12 v7

Na de presentaties beantwoordden de specialisten vragen van de aanwezigen. De kerngegevens van drie acties staan hieronder. Het verslag van de avond met de vragen van de bewoners en de antwoorden van de bedrijven voor woningisolatie en warmtescan volgt nog.

1. Woningisolatie

De Isolatiespecialist.nl heeft voor de verschillende vormen/materialen en extra’s/meerwerk van/rondom bodem-, vloer- dan wel spouwmuurisolatie een prijslijst opgegeven aan de energiewerkgroep.

Aanmelden/afspraak maken/gratis offerte aanvragen kan telefonisch of per mail. Zie alle contactgegevens www.isolatiespecialist.nl

De Isolatiespecialist heeft drie vestigingen. De dichtstbijzijnde is in Moerkapelle.

De verkoopadviseur die op de bewonersavond heeft gesproken is Dylan Havenaar. Bereikbaar per mail op dylan@isolatiespecialist.nl of per telefoon op 06-34579152.

2. Een enquête als start voor kennisdelen

Met een enquête wil de energiewerkgroep inventariseren waar behoefte aan is in de wijk en welke mogelijkheden bewoners hebben om hun kennis en ervaring te delen over oplossingen die zij hebben gerealiseerd.

De enquête is beschikbaar op: https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_aW5dQdp9mvuPbng

Op de avond is ook een papieren versie rondgegaan. U kunt die ingevuld in de bus doen van Waterlelie 58.

3. Warmtefoto van uw huis

Hoek en tussenwoningen gelijke prijs. Leden Bewonersvereniging Watergras Gouda: €35, niet leden: €50

Opgave door betalen op rekeningnummer IBAN: NL58 INGB 0003 8131 13 tnv Penningmeester Bewonersvereniging Watergras Gouda ovv huisadres en e-mail. Opgave voor 1 januari 2023.

Om gunstig weer af te wachten wordt het bezoek kort vooraf gepland.
Bezoektijd tussen 3 en 7 uur ’s nachts.
Laat de fotograaf binnen voor foto’s van de achtergevel.
Houdt uw huis die nacht vanaf 18:00u op minimaal 18 graden.

Bij de warmtefotograaf kunt u ook een afspraak maken voor een scan binnenshuis waarbij detail – warmtefoto’s worden gemaakt van kruipruimte, de begane grond, verdieping en dak. Ieder tocht, isolatie- en vochtprobleem wordt zo duidelijk gelokaliseerd waardoor duidelijk wordt waar oplossingen nodig zijn. Met groepskorting biedt de warmtefotograaf deze scan aan voor €195 per huis. Opgave voor 1 januari 2023 bij ‘Erik Baart’ <info@baart-doet.nl>.

Uitnodiging 1e bijeenkomst

We nodigen jullie uit op donderdag 1 december om 20 uur in de Veste, Ridder van Catsweg 300.

  • Voorstellen werkgroep (Freek Deuss).
  • De Isolatiespecialist over vloer- en muurisolatie met inleiding van Michel van der Wiel
  • Baart Doet, de warmtefotograaf voor foto’s buiten en binnen, met inleiding van Jaap van der Wel
  • Informele borrel met gelegenheid tot vragen

Meld je aan met een mail aan energie@watergrasgouda.nl. Of laat weten dat je graag komt, maar dan niet kunt.

Die avond leggen we je ook een enquête voor om van jullie te horen wat je belangrijk vindt, en welke kennis en ervaring jullie zelf hebben. Die enquête kun je nu al invullen, zie https://tinyurl.com/Energie-WG

Met vriendelijke groet van de werkgroep: Annerieke Oosterwegel, Bas Spekreijse, Freek Deuss, Jaap van der Wel, Maarten van Nielen, Michel van der Wiel, Pieter van Vliet, Ruud Heijker.
Contact: energie@watergrasgouda.nl

WERKGROEP ENERGIE WATERGRAS

SAMENWERKEN AAN EEN ENERGIEZUINIGE, DUURZAME WIJK  

Waarom deze werkgroep?

Er zijn veel nuttige initiatieven op het gebied van energie, maar lang niet alles is geschikt voor onze wijk.
In deze werkgroep zoeken we naar maatregelen op maat. Voor onze huizen, in onze situatie.

Achtergrond

Nederland moet in 2050 CO2 neutraal zijn. Gouda wil dat in 2040 bereiken. De Transitievisie Warmte van de gemeente legt uit hoe we dat gaan doen. Intussen stijgt de prijs van energie. Energie besparen en duurzame energie worden niet alleen nodig voor een gezonde aarde, maar ook om je energierekening betaalbaar te houden. En je huis comfortabel.

De Transitievisie Warmte ziet voor de Water- en Grassenbuurt als beste aanpak: op eigen wijze, in een eigen tempo. Dat doen we graag, dat past hier. We hebben nog de tijd. Maar het is een grote klus. En niet simpel, niet goedkoop. Daarom doen we het ’t beste samen. Samen uitzoeken wat hier goed werkt. Samen zorgen voor goede, niet te dure uitvoering van de nodige maatregelen.

Daarvoor hebben we de Werkgroep Energie WaterGras opgericht. Om ons als bewoners te helpen aan adviezen en antwoorden op onze vragen. Om gezamenlijke uitvoering van maatregelen te organiseren. Om samen met de gemeente te overleggen. Onze werkgroep is onderdeel van onze aloude Bewonersvereniging. Zo maken we gebruik van bestaande kennis, organisatie en contacten. We werken ook samen met  andere partijen in Gouda die aan energie werken. Op deze website https://energie.watergrasgouda.nl/ vind je ons complete verhaal (Plan van Aanpak).

 

Abonneren op nieuwsberichten

Deze website van Werkgroep Energie Watergras biedt de mogelijkheid je te abonneren op nieuwsberichten, die op de website geplaatst worden.
Voor bewoners, die niet hebben ingetekend op de website van de bewonersvereniging Watergras, het volgende:

  • De lijsten voor de berichtgeving van de bewonersvereniging Watergras en de Werkgroep Energie Watergras zijn gesplitst in twee afzonderlijke e-mailbestanden.
  • Vanaf 18 december 2022 is het uitgangspunt voor deze energie-website, de e-mailadressen, uit de intekenlijst van de bijeenkomst op 1 december 2022.
  • Heb je ingetekend vóór 18 december 2022, dan is deze intekening helaas verloren gegaan.
  • Wij vragen je, net als andere bewoners, die geïnteresseerd zijn geraakt in onze berichtgeving, de  rubriek “Op de hoogte blijven? Abonneer je op onze nieuwsbrief en website-berichten”, links op de homepage in te vullen.
  • Krijg je dit bericht per mail toegestuurd, dan sta je in ieder geval goed in het e-mailadressen bestand van deze website vermeld.

 

Werkgroep Energie WaterGras

WERKGROEP ENERGIE WATERGRAS


 

 

 

SAMENWERKEN AAN EEN ENERGIEZUINIGE, DUURZAME WIJK

Nederland moet in 2050 CO2 neutraal zijn. Gouda wil dat in 2040 bereiken. De Transitievisie Warmte van de gemeente legt uit hoe we dat gaan doen. Intussen stijgt de prijs van energie. Energie besparen en duurzame energie worden niet alleen nodig voor een gezonde aarde, maar ook om je energierekening betaalbaar te houden. En je huis comfortabel.

De Transitievisie Warmte ziet voor de Water- en Grassenbuurt als beste aanpak: op eigen wijze, in een eigen tempo. Dat doen we graag, dat past hier. We hebben nog de tijd. Maar het is een grote klus. En niet simpel, niet goedkoop. Daarom doen we het ’t beste samen. Samen uitzoeken wat hier goed werkt. Samen zorgen voor goede, niet te dure uitvoering van de nodige maatregelen.

Daarvoor hebben we de Werkgroep Energie WaterGras opgericht. Om ons als bewoners te helpen aan adviezen en antwoorden op onze vragen. Om gezamenlijke uitvoering van maatregelen te organiseren. Om samen met de gemeente te overleggen. Onze werkgroep is onderdeel van onze aloude Bewonersvereniging. Zo maken we gebruik van bestaande kennis, organisatie en contacten. We werken ook samen met  andere partijen in Gouda die aan energie werken. Op onze website https://energie.watergrasgouda.nl/ vind je ons complete verhaal.

We nodigen jullie uit op donderdag 1 december om 20 uur in de Veste, Ridder van Catsweg 300.

Om kennis te maken met de werkgroep. Om van jullie te horen wat je belangrijk vindt, wat je zorgen zijn en welke kennis en ervaring jullie zelf hebben.

En om je te informeren over onze eerste gezamenlijke actie: spouwmuur- en vloerisolatie.

Meld je aan met een mail aan energie@watergrasgouda.nl. Of laat weten dat je graag komt, maar dan niet kunt.

Die avond leggen we je ook een enquête voor. Die kun je nu al invullen, zie https://tinyurl.com/Energie-WG

Met vriendelijke groet van de werkgroep: Annerieke Oosterwegel, Bas Spekreijse, Freek Deuss, Jaap van der Wel, Maarten van Nielen, Michel van der Wiel, Pieter van Vliet, Ruud Heijker.
Contact: energie@watergrasgouda.nl