Menu

Woningisolatie, kennisdelen en warmtefoto’s

In de volle De Veste (120 belangstellenden) werden op donderdag 1 december vanuit de energiewerkgroep van de bewonersvereniging Watergras twee energieacties gepresenteerd: woningisolatie en warmtefoto’s van de woning. Daarnaast vroeg de werkgroep aandacht voor een enquête.

Powerpoint presentatie van de bewonersavond: Presentatie bewonersavond 1.12 v7

Na de presentaties beantwoordden de specialisten vragen van de aanwezigen. De kerngegevens van drie acties staan hieronder. Het verslag van de avond met de vragen van de bewoners en de antwoorden van de bedrijven voor woningisolatie en warmtescan volgt nog.

1. Woningisolatie

De Isolatiespecialist.nl heeft voor de verschillende vormen/materialen en extra’s/meerwerk van/rondom bodem-, vloer- dan wel spouwmuurisolatie een prijslijst opgegeven aan de energiewerkgroep.

Aanmelden/afspraak maken/gratis offerte aanvragen kan telefonisch of per mail. Zie alle contactgegevens www.isolatiespecialist.nl

De Isolatiespecialist heeft drie vestigingen. De dichtstbijzijnde is in Moerkapelle.

De verkoopadviseur die op de bewonersavond heeft gesproken is Dylan Havenaar. Bereikbaar per mail op dylan@isolatiespecialist.nl of per telefoon op 06-34579152.

2. Een enquête als start voor kennisdelen

Met een enquête wil de energiewerkgroep inventariseren waar behoefte aan is in de wijk en welke mogelijkheden bewoners hebben om hun kennis en ervaring te delen over oplossingen die zij hebben gerealiseerd.

De enquête is beschikbaar op: https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_aW5dQdp9mvuPbng

Op de avond is ook een papieren versie rondgegaan. U kunt die ingevuld in de bus doen van Waterlelie 58.

3. Warmtefoto van uw huis

Hoek en tussenwoningen gelijke prijs. Leden Bewonersvereniging Watergras Gouda: €35, niet leden: €50

Opgave door betalen op rekeningnummer IBAN: NL58 INGB 0003 8131 13 tnv Penningmeester Bewonersvereniging Watergras Gouda ovv huisadres en e-mail. Opgave voor 1 januari 2023.

Om gunstig weer af te wachten wordt het bezoek kort vooraf gepland.
Bezoektijd tussen 3 en 7 uur ’s nachts.
Laat de fotograaf binnen voor foto’s van de achtergevel.
Houdt uw huis die nacht vanaf 18:00u op minimaal 18 graden.

Bij de warmtefotograaf kunt u ook een afspraak maken voor een scan binnenshuis waarbij detail – warmtefoto’s worden gemaakt van kruipruimte, de begane grond, verdieping en dak. Ieder tocht, isolatie- en vochtprobleem wordt zo duidelijk gelokaliseerd waardoor duidelijk wordt waar oplossingen nodig zijn. Met groepskorting biedt de warmtefotograaf deze scan aan voor €195 per huis. Opgave voor 1 januari 2023 bij ‘Erik Baart’ <info@baart-doet.nl>.