Menu

Resultaten uit de eerste wijk-enquête van de werkgroep energie

Allereerst onze hartelijke dank voor uw reacties.

Uiteindelijk hebben 154 mensen de eerste enquête ingevuld. De resultaten gaan dus over bijna een kwart van de 618 huishoudens in de Water- en Grassenbuurt. Daarbij zijn alle typen huizen vertegenwoordigd (De huizen in de Trilgras en de huizen met de balken gebouwd door Bontebal verhoudingsgewijs net iets minder dan de overige typen).

In de huishoudens van de mensen die hebben meegedaan aan de enquête zijn alles bij elkaar al minstens 842 grotere en kleinere energiemaatregelen getroffen.
Zo hebben veel mensen hun vloer en/of bodem geïsoleerd (107), lampen vervangen (95), zonnepanelen geplaatst (80), of hun glas vervangen (76). Veel mensen zijn ook op een of andere manier met hun radiatoren bezig geweest (156 maatregelen) of op inductie gaan koken (63).

Uit de enquête bleek verder dat voor de wijkbewoners het gezamenlijk laten maken van warmtefoto’s de hoogste prioriteit had. Ook hoog op het prioriteitenlijstje van dingen die mensen graag samen zouden willen doen stond spouwmuurisolatie. Deze twee onderwerpen hebben we ondertussen aangepakt. Het resultaat kunt u lezen op Energie Watergrasgouda | De site van werkgroep Energie WaterGras.

Een andere prioriteit van veel mensen is om zonnepanelen te laten plaatsen, maar niet per se samen met de wijk. Wat mensen juist wél graag ook samen zouden willen uitzoeken zijn de mogelijkheden voor alternatieve energievoorzieningen. In de Water- en Grassenbuurt zijn volgens de enquête tot nu toe 7 zonneboilers, 6 hybride warmtepompen, en 1 warmtepomp geplaatst, maar meer mensen zijn zelf ook al met dit onderwerp bezig en zouden informatie willen delen. Als werkgroep zijn we aan het uitzoeken hoe we hier het beste bij kunnen assisteren.

Wilt u naar aanleiding van deze informatie meer ervaringen delen, dan stellen wij dat zeer op prijs. U kunt uw informatie achterlaten op: https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_884GdCGzphgr3XE