Menu

Samenstelling werkgroep

De werkgroep bestaat uit een kerngroep en projectmedewerkers. De kerngroep bestaat uit ca. 5 wijkbewoners. De taken van de kerngroep zijn:

 1. Projecten bedenken om het doel van de werkgroep te realiseren. Zoals communicatie met bewoners, uitzoeken van nut, effect en kosten van maatregelen aan woningen, gezamenlijke inkoop van uitvoering en apparaten.
 2. Besluiten welke projecten en andere activiteiten de werkgroep onderneemt, en hier een korte- en lange termijn planning voor maken.
 3. De uitvoering van projecten sturen: bepalen van het doel, waar nodig de werkwijze op hoofdlijnen, en het zoeken, aanwijzen en sturen van uitvoerders. Voor elk project spreken we een kerngroeplid af die aanspreekpunt is. Leden van de kerngroep kunnen zelf ook uitvoerders zijn.
 4. Projecten coördineren.
 5. Het bestuur en de leden van de bewonersvereniging op de hoogte houden van activiteiten en resultaten van de werkgroep.
 6. Voorstellen voorleggen aan het bestuur voor financiële handelingen en waar nodig (belangrijke) activiteiten van de werkgroep.

De kerngroep bestaat uit:

 • Bas Spekreijse
 • Freek Deuss
 • Jaap van der Wel
 • Michel van der Wiel
 • Pieter van Vliet
 • Maarten van Nielen
 • Annerieke Oosterwegel
 • Ruud Heijker

De kerngroep kan naar behoefte worden aangevuld of veranderd.
Projectmedewerkers werken aan bepaalde activiteiten. In principe wonen ze in de wijk. De werkgroep (kerngroep en projectmedewerkers) kan ook anderen vragen om mee te werken.