Menu

Nieuws

Update wijk-enquête, warmtefoto’s en vloer/bodem- en spouwmuurisolatie

Wijk-enquête 

Ruim 15% van de bewoners van onze wijk heeft deze eerste enquête al ingevuld. Met nog meer reacties krijgen we een nog beter beeld van wat jullie als bewoners gedaan hebben, willen en kunnen. Zodat we ons werk als werkgroep nog beter en doelgerichter kunnen doen.

De enquête sluit per 1 februari 2023. Doe je nog mee? Je kunt ‘m invullen via https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_aW5dQdp9mvuPbng

Warmtefoto’s

De inschrijving voor de warmtefoto’s is inmiddels gesloten. Ruim 40 bewoners laten buitenfoto’s maken en ruim 10 van de binnenzijde van hun woning. Laatstgenoemden worden nu gemaakt. Warmtefotograaf Baart-Doet begint volgende week met de foto’s van de buitenzijde. We horen heel positieve reacties van bewoners die binnenfoto’s hebben laten maken. Ze zijn onder de indruk van de goede apparatuur en de vakkennis van de aannemer.

Vloer/bodem- en spouwmuurisolatie

Laat je vloer/bodem en/of spouwmuur isoleren! Dit zijn onmisbare stappen op weg naar een energiezuinige (en uiteindelijk aardgasvrije) woning. En stappen met een hoog rendement: relatief goedkoop en met veel besparing in energieverbruik. Je kunt je hier nog steeds voor opgeven.

Naar aanleiding van de eerste offertes die Isolatiespecialist.nl aan bewoners heeft uitgebracht, hebben we een aantal punten ter verduidelijking.

Burenkorting. Die bedraagt €50 en geldt voor alle deelnemende bewoners als hun woningen binnen 40m. van elkaar liggen en met hetzelfde materiaal worden geïsoleerd.

Gebruik en kosten hoogwerker. Een hoogwerker kost €600 per dag. Dat is best veel vergeleken met de overige kosten van spouwmuurisolatie. Een hoogwerker is alleen nodig als er een muur geïsoleerd moet worden die niet met een ladder toegankelijk is. Met een ladder kan tot 8,5m. hoogte worden gewerkt. Dat wil zeggen dat de voor- en zijgevels van woningen in onze wijk tot aan de nok met een ladder kunnen worden bereikt. Voor muren boven een schuin dak is wel een hoogwerker nodig. Dat zijn vaak kleine oppervlaktes. Gezien de meerprijs van een hoogwerker kun je je afvragen of je zo’n stukje muur wilt laten doen.

Delen kosten hoogwerker. Als twee buren gebruik maken van een hoogwerker, delen die de kosten. ‘Buren’ betekent in dit verband dat je binnen ca. 200m. van elkaar woont. Als je een hoogwerker wilt laten gebruiken, informeer dan bij de Isolatiespecialist of iemand in je buurt dat ook doet, zodat je de kosten kunt delen.

Schade aan tuinen. Je hoeft je geen zorgen te maken over schade aan je tuin. Isolatiespecialist gebruikt flexibele slangen (vergelijkbaar met een tuinslang) van 70m lengte en kan daarmee kwetsbare plekken vermijden. Daarnaast is Isolatiespecialist verzekerd voor eventuele schade ontstaan tijdens de uitvoering van het isolatiewerk.

Ventilatieroosters. De voormalige huurwoningen hebben kruipruimte ventilatie via de spouw met een zwanenhalskanaal, dat opent met een roostertje in de buitenmuur. Zo’n ventilatiekanaal blijft intact bij uitvoering van het werk. Bestaande ventilatieroosters hoeven niet dichtgemaakt/-gemetseld te worden.

Bij de (van origine) koopwoningen ventileert de kruipruimte via de open spouw en moeten na uitvoering van het werk nieuwe ventilatiekanalen worden aangebracht. Dat doet de Isolatiespecialist. Als de spouw wordt nageïsoleerd met parels, moet je dergelijke ventilatieroosters (laten) dichtmaken/-metselen. Dit voert de Isolatiespecialist niet uit. Als dit bij meerdere woningen gedaan moet worden, bekijken we als werkgroep of we dat gezamenlijk kunnen regelen.

Als je ook bodemisolatie laat aanbrengen (of al hebt) is 1 ventilatierooster voldoende. Meerdere ventilatie openingen naar de  kruipruimte zou trek opleveren. Dat zou de isolerende werking van de bodemisolatie verminderen. Met 1 ventilatie opening krijg je geen trek maar hou je wel een ontluchtingspunt voor het geval er gas in de kruipruimte zou vrijkomen.

Subsidie. Vraag je isolatiesubsidie aan voor vloer/bodem en/of spouwmuur via het e-loket op www.rvo.nl. Hoe die aanvraag gaat vind je op ISDE: Stappenplan aanvragen woningeigenaren (rvo.nl). Voor meer informatie over de algemene voorwaarden en subsidiebedragen zie Vanaf 2023 wordt subsidie met de ISDE toegankelijker (rvo.nl). Voor nog veel meer informatie over subsidiemogelijkheden kun je ook kijken op: www.isde.nl.

Contact met de werkgroep

Heb je vragen of suggesties? Dan kun je contact met ons opnemen via energie@watergrasgouda.nl.

Abonneren op nieuwsberichten

Deze website van Werkgroep Energie Watergras biedt de mogelijkheid je te abonneren op nieuwsberichten, die op de website geplaatst worden. Voor bewoners, die niet hebben ingetekend op de website van de bewonersvereniging Watergras, het volgende: De lijsten voor de berichtgeving van de bewonersvereniging Watergras en de Werkgroep Energie Watergras zijn gesplitst in twee afzonderlijke e-mailbestanden. Lees verder »

WERKGROEP ENERGIE WATERGRAS

SAMENWERKEN AAN EEN ENERGIEZUINIGE, DUURZAME WIJK  

Waarom deze werkgroep?

Er zijn veel nuttige initiatieven op het gebied van energie, maar lang niet alles is geschikt voor onze wijk.
In deze werkgroep zoeken we naar maatregelen op maat. Voor onze huizen, in onze situatie.

Achtergrond

Nederland moet in 2050 CO2 neutraal zijn. Gouda wil dat in 2040 bereiken. De Transitievisie Warmte van de gemeente legt uit hoe we dat gaan doen. Intussen stijgt de prijs van energie. Energie besparen en duurzame energie worden niet alleen nodig voor een gezonde aarde, maar ook om je energierekening betaalbaar te houden. En je huis comfortabel.

De Transitievisie Warmte ziet voor de Water- en Grassenbuurt als beste aanpak: op eigen wijze, in een eigen tempo. Dat doen we graag, dat past hier. We hebben nog de tijd. Maar het is een grote klus. En niet simpel, niet goedkoop. Daarom doen we het ’t beste samen. Samen uitzoeken wat hier goed werkt. Samen zorgen voor goede, niet te dure uitvoering van de nodige maatregelen.

Daarvoor hebben we de Werkgroep Energie WaterGras opgericht. Om ons als bewoners te helpen aan adviezen en antwoorden op onze vragen. Om gezamenlijke uitvoering van maatregelen te organiseren. Om samen met de gemeente te overleggen. Onze werkgroep is onderdeel van onze aloude Bewonersvereniging. Zo maken we gebruik van bestaande kennis, organisatie en contacten. We werken ook samen met  andere partijen in Gouda die aan energie werken. Op deze website https://energie.watergrasgouda.nl/ vind je ons complete verhaal (Plan van Aanpak).